Priser Hallingcup Håndball 2019


PÅMELDINGSAVGIFT - Kr. 1.100,- pr. lag

Overføres til bankkonto: 2324.07.16011 ved påmelding. Merkes med klubb og klasse! Du blir ledet gjennom dette i påmeldingssystemet. Om det dere må betale via bank – kontakt oss for kode som må skrives inn i cupmanger.

Påmeldingen er ikke gyldig før påmeldingsavgiften er betalt!
NB!
Betalt påmeldingsavgift blir ikke refundert, om laget trekker seg.
Betalte deltakerkort kan HALLINGCUP ikke garantere full refundering av!


Lag som melder seg på innen 1. juni 2019, vil få refundert påmeldingsavgift etter deltakelse på cup.

ALLE LEDERE SOM DELTAR MED LAGET MÅ BETALE DELTAKERKORT.

A-KORT
Kr. 900,- pr. kort
Inkluderer:
- overnatting fredag-søndag i klasserom eller tilsvarende
- frokost lørdag og søndag
- middag lørdag og søndag
- inngang til alle aktiviteter
- HALLINGCUP håndball
- Gi beskjed ved påmelding om det er spesielle matbehov (allergier o.l.)


B-KORT
Kr. 600,- pr. kort
Inkluderer:
- overnatting fredag-søndag i klasserom eller tilsvarende
- frokost lørdag og søndag
- inngang til alle aktiviteter
- HALLINGCUP håndball


C-KORT (deltakerbevis)
Kr. 250,- pr. kort
Skal betalast av alle spillere/lagledere som ikke overnatter i regi av HALLINGCUP.
Inkluderer:
- inngang til alle aktiviteter
- HALLINGCUP håndball


NB!
HALLINGCUP krever at minst en voksen person overnatter sammen med hvert lag.


ALLE LEDERE SOM DELTAR MED LAGET MÅ BETALE DELTAKERKORT.